info nme 2

Natuur- en Milieu Centrum

“De Groene Poort” is al ruim 15 jaar het Natuur- en Milieu Centrum voor de regio ‘s-Hertogenbosch.
Jaarlijks bezoeken ruim 10.000 leerlingen met hun ouders en begeleiders De Groene Poort voor een
lesactiviteit. Verscheidene van deze lesactiviteiten worden door onze partners mogelijk gemaakt.

 

Betekenisvolle Ervaringen!

Dat willen we leerlingen mee laten maken door scholen uitdagend en ervaringsgericht natuur en milieu
onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat leerlingen naar buiten gaan en zelf onderzoek doen in de
natuur of in de klas met materialen aan de slag gaan.

Door zelf te ervaren en te ontdekken wordt de opgedane kennis beter onthouden. Het aanbieden van
deze ervaringen levert kinderen/burgers op die meer betrokken zijn bij hun leefomgeving en daar ook
zorg voor willen dragen. Onbekend maakt onbemind. Hoe kun je ergens zorg voor willen dragen als je
er niet of nauwelijks mee in aanraking bent geweest?

 

Wij werken samen met diverse partners waaronder: 

Logo WDD FC    Logo Aa en Maas           Zie voor meer informatie tabblad Partners.