Het Oertijdmuseum (Stichting Ammonietenhoeve) is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent onder meer dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede van het museum. Schenken aan een ANBI biedt belastingvoordeel voor de schenker, kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Het Oertijdmuseum staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting Ammonietenhoeve, KvK-nummer 16060839.
In 2019 werken er 12 betaalde krachten en ongeveer 65 vrijwilligers.

Jaarverslag 2018 vGR20190504

Stg_Ammonietenhoeve_Jaarrekening_2017_beknopt

Het Oertijdmuseum neemt de
Governance Code Cultuur in acht.