De exploitatie van het Oertijdmuseum wordt gedaan door de Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum RSIN8590.66.332

Het Oertijdmuseum staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting Ammonietenhoeve, KvK-nummer 16060839.
In 2017 werken er 10 betaalde krachten en ongeveer 30 vrijwilligers.