.

..Het Oertijdmuseum

..Formele naam:
..STICHTING TOT BEHEER EN INSTANDHOUDING VAN HET OERTIJDMUSEUM

..IBAN NL84RABO0332391353

..BIC RABONL2U

..RSIN/fiscaal nr. 59066332

..KvK 72305045

..BTW NL859066332B01

..Voor nadere info en contact kunt u terecht bij:
..directie@oertijdmuseum.nl

Steun het Oertijdmuseum

Het Oertijdmuseum laat het verleden tot leven komen. Het verleden is de sleutel voor de toekomst en door die te onderzoeken, kunnen we het klimaat, de natuur en het milieu van de toekomst beter en nauwkeuriger voorspellen.
Studenten, stagiaires en wetenschappers krijgen bij het Oertijdmuseum de unieke mogelijkheid om baanbrekend onderzoek te doen naar de geschiedenis van de aarde en het leven. We werken samen met universiteiten en andere instellingen op het gebied van aardwetenschappen en biologie.

Sinds 2012 is het Oertijdmuseum een culturele ANBI en dat geeft schenkers extra (belasting)voordelen.
We kunnen uw steun goed gebruiken voor onze onderzoeken, tentoonstellingen, educatieve projecten of bijzondere aankopen. Bij donaties vanaf € 50,– verwelkomen wij u als Vriend van het Oertijdmuseum en kunt u een heel jaar lang gratis naar binnen.

Nalaten
Als u de geschiedenis van de aarde en het leven liefheeft, kunt u er ook na uw leven aan bijdragen met een nalatenschap: een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven.
Als u wilt nalaten aan een goed doel, dan kan dat alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. U kunt kiezen voor een legaat of een erfstelling. We leggen u graag uit wat deze termen betekenen en waarin ze verschillen.

Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u een goed doel tot uw erfgenaam. Nadat alle kosten, schulden en legaten zijn afgetrokken van uw vermogen, wordt uw netto nalatenschap verdeeld onder uw erfgenamen. Het voordeel van nalaten aan een goed doel, zoals het Oertijdmuseum, is dat er geen belasting betaald hoeft te worden.

We geven u graag twee voorbeelden hoe een erfstelling in een testament kan worden vastgelegd:
“Ik benoem tot mijn enige erfgenaam: Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum.”
“Ik benoem tot mijn enige erfgenamen: voor 50% van mijn nalatenschap de heer/mevrouw X & voor 50% van mijn nalatenschap Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum”.
Het hier vermelde percentage is een voorbeeld en kunt u naar eigen inzicht aanpassen.

Legaat
Met een legaat bepaalt u dat een door u vastgesteld bedrag, een bepaald percentage van uw nalatenschap of een bepaald (on)roerend goed, nagelaten wordt aan een persoon of organisatie. Indien u een legaat nalaat aan een goed doel, zoals het Oertijdmuseum, hoeft daar ook geen belasting over betaald te worden.
U laat dit geldbedrag, percentage of specifiek (on)roerend goed na aan de persoon of organisatie die u benoemd heeft in uw testament, zonder dat deze verder bij de afwikkeling van de erfenis betrokken raakt.

Drie voorbeelden:
“Ik legateer aan Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum een bedrag groot X.”
“Ik legateer aan Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum een bedrag ter grootte van 25% van het saldo van mijn nalatenschap.”
“Ik legateer aan Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum mijn woonhuis, adres te woonplaats.”

Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Uw notaris kan u hierin adviseren.

Voor nadere info en contact kunt u terecht bij: directie@oertijdmuseum.nl

Het Oertijdmuseum biedt diverse mogelijkheden tot een aansprekend wederzijds interessant partnerschap, zoals sponsoring van een onderzoek of een collectie-onderdeel, adoptie (naamsverbinding) van een topstuk uit de collectie, deelname of naamsverbinding aan wetenschappelijke expedities en opgravingen, of bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of symposium.

Voor nadere info en contact kunt u terecht bij: directie@oertijdmuseum.nl

Heeft u thuis een verzameling fossielen of andere bijzondere objecten en wilt u die voor de toekomst veilig stellen, dan kunt u een schenking aan het Oertijdmuseum overwegen.
Schenkingen van particuliere collecties zijn een belangrijke manier om de collecties van het Oertijdmuseum uit te breiden. Delen van geschonken collecties komen in onze vaste tentoonstellingen, worden gebruikt voor tijdelijke exposities en voor wetenschappelijk onderzoek.

Sommige objecten worden gebruikt voor educatie en promotie. Eerst wordt bekeken of de aangeboden collectie past binnen het collectiebeleid van het Oertijdmuseum. We verzamelen namelijk niet alles, maar concentreren ons op bepaalde regio’s en soortgroepen. Ook is het van belang of er voldoende informatie bij de objecten beschikbaar is. Denk daarbij met name aan vindplaatsgegevens, geologische gegevens, verzameldatum, verzamelaar enz. Dat zijn gegevens die een object zijn wetenschappelijk waarde geven en die achteraf niet of nauwelijks meer te bepalen zijn.

De schenkingen worden gedaan in de vorm van een schenking in natura. Bij grote collecties worden specialisten van andere musea ingeschakeld voor de officiële waardebepaling. Deze taxatiewaarde kan als schenking worden opgevoerd bij uw belastingaangifte.

Voor nadere info en contact kunt u terecht bij: directie@oertijdmuseum.nl

Enkele projecten die met uw steun uitgevoerd zouden kunnen worden:

Aanschaf diverse nieuwe prepareernaalden (€ 300 – € 500)

Onderzoek aan, en beschrijving van, een nieuwe diersoort
(vraag om nadere specificatie en mogelijkheden)

Montage Metoposaurus skelet, ca. 220 milj.j. oud (€ 5.000,-)

Ondersteuning dinosaurusopgraving in Zwitserland (€ 2.500,-)

Ondersteuning van dinosaurusopgraving in Wyoming (€ 10.000,-)

Aanschaf zandstraalapparaat prepareerlaboratorium (€ 13.500,-)

Montage “Diplodocus” skelet ca. 20 meter lang,
150 milj.j. oud (€ 60.000,-)

(Deel)bijdrage aan nieuwe museum expositievleugel voor dinosaurusskeletten (totale kosten ca. € 1.000.000,-)

Met onze collecties, expedities, onderzoeken, publicaties en veldwerken brengen we de biodiversiteit uit het verleden in kaart en dragen we letterlijk en figuurlijk ons steentje bij aan de wetenschap.

Voor nadere info en contact kunt u terecht bij: directie@oertijdmuseum.nl