STICHTING BIO

De exploitatie van het Oertijdmuseum wordt gedaan door de Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum (‘stg. BIO’ of ‘Het Oertijdmuseum’). KvKnr. 72305045 | BTWnr. NL859066332B01 [onder toeziend oog van de Raad van Advies]

In 2020 werken er 12 (gemiddeld 8fte) betaalde krachten en ongeveer 65 vrijwilligers.

Beleidsplan.

BIO-ANBI publicatie 2020 scan_Deel 1

BIO-ANBI publicatie 2020 scan_Deel 2

STICHTING AMMONIETENHOEVE

Stichting Ammonietenhoeve (KvKnr. 16060839 | BTWnr. NL008918569B01) is de eigenaar van de grond, gebouwen en collectie, en ziet toe op de exploitatie door Stg. BIO.

Jaarverslag 2020

AH-ANBI publicatie 2020 scan_Deel 1

AH-ANBI publicatie 2020 scan_Deel 2

Het Oertijdmuseum neemt de Governance Code Cultuur in acht.

Zowel Stg. Ammonietenhoeve als Stichting BIO is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent onder meer dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede van het museum. Schenken aan een ANBI biedt tevens belastingvoordeel voor de schenker; kijk hier voor meer informatie.