STICHTING BIO

De exploitatie van Het Oertijdmuseum wordt gedaan door de Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum
(‘Stg. BIO’ ). KvK-72305045 | BTW-NL859066332B01 [onder toeziend oog van de Raad van Advies]

In 2023 werken er 14 (gemiddeld 9fte) betaalde krachten en ongeveer 80 vrijwilligers.

Financiële jaarrekening 2023 Stg. BIO

Beleidsplan

STICHTING AMMONIETENHOEVE

Stichting Ammonietenhoeve (KvK-16060839 | BTW-NL008918569B01) is de eigenaar van de grond, gebouwen en collectie, en ziet toe op de exploitatie door Stg. BIO.

Financiële jaarrekening 2023 Stg. AH

Beleidsplan Het Oertijdmuseum

Het Oertijdmuseum neemt de Governance Code Cultuur in acht.

Jaarverslag Het Oertijdmuseum 2023

STICHTING GEEOO

Veldwerk (nationaal en internationaal), en onderzoek naar vondsten die daaruit resulteren worden geïnitieerd via  
Stichting Geologische Expedities, Excursies, Opgravingen en Onderzoek. (KvK-72305045)

Financiële jaarrekening 2023 Stg. GEEOO

Beleidsplan Stg. GEEOO

Statuten Stg. GEEOO