STICHTING BIO

De exploitatie van Het Oertijdmuseum wordt gedaan door de Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum (‘stg. BIO’ ). KvKnr. 72305045 | BTWnr. NL859066332B01 [onder toeziend oog van de Raad van Advies]

In 2022 werken er 13 (gemiddeld 9fte) betaalde krachten en ongeveer 80 vrijwilligers.

Beleidsplan.

Financiële jaarrekening 2022 van Stg. BIO

STICHTING GEEOO

Veldwerk (nationaal en internationaal), en onderzoek naar vondsten die daaruit resulteren worden geïnitieerd via  
Stichting Geologische Expedities, Excursies, Opgravingen en Onderzoek.

Inschrijving KVK

Beleidsplan Stg. GEEOO

Statuten Stg. GEEOO

STICHTING AMMONIETENHOEVE

Stichting Ammonietenhoeve (KvKnr. 16060839 | BTWnr. NL008918569B01) is de eigenaar van de grond, gebouwen en collectie, en ziet toe op de exploitatie door Stg. BIO.

Jaarverslag 2022

Financiële jaarrekening 2022 van Stg. AH

Beleidsplan Het Oertijdmuseum

Het Oertijdmuseum neemt de Governance Code Cultuur in acht.

Zowel Stg. Ammonietenhoeve Stg. BIO en Stg. GEEOO is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder meer dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede van het museum, IBAN NL84 RABO 0332 3913 53 t.n.v. Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum (Stg. BIO). Schenken aan een ANBI biedt tevens belastingvoordeel voor de schenker; kijk hier voor meer informatie.