STICHTING BIO

De exploitatie van Het Oertijdmuseum wordt gedaan door de Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum (‘stg. BIO’ ). KvKnr. 72305045 | BTWnr. NL859066332B01 [onder toeziend oog van de Raad van Advies]

In 2021 werken er 12 (gemiddeld 8fte) betaalde krachten en ongeveer 65 vrijwilligers.

Beleidsplan.

Financiële jaarrekening 2021 van Stg. BIO

STICHTING AMMONIETENHOEVE

Stichting Ammonietenhoeve (KvKnr. 16060839 | BTWnr. NL008918569B01) is de eigenaar van de grond, gebouwen en collectie, en ziet toe op de exploitatie door Stg. BIO.

Jaarverslag 2021

Financiële jaarrekening 2021 van Stg. AH

Het Oertijdmuseum neemt de Governance Code Cultuur in acht.

Zowel Stg. Ammonietenhoeve als Stichting BIO is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent onder meer dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede van het museum, IBAN NL84 RABO 0332 3913 53 t.n.v. Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum (Stg. BIO). Schenken aan een ANBI biedt tevens belastingvoordeel voor de schenker; kijk hier voor meer informatie.